Menu:

Zarząd klubu:

Prezes:
Krzysztof Sobieszczuk 
Wiceprezes: Sebastian Kowiński
Sekretarz: Arkadiusz Mazurek
Członkowie Zarządu: Agnieszka Kowińska, Magdalena Mazurkiewicz.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Grzegorz Rycyk
Członkowie : Agnieszka Hawryluk, Dawid Fornal.
Copyright©2014